Assemblea General Extraordinària

Se convoca a tots els socis a l’Assemblea General Extraordinària que es celebrarà el proper divendres, dia 19 de novembre, a les 21.00 h. En primera convocatòria i a les 21.30 h. en segona, al «Círculo Sollerense«, amb el següent ordre del dia:
-Moció de confiança al president.

-Renovació de la Junta Directiva.

-Presentació i aprovació dels Estatuts Interns.

Esperam la vostra assistència.

ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS NOVA TERRA

Tornam a estar amb voltros com cada any per informar-vos de les novetats. Estam ja preparant l’obra de teatre que s’estrenarà passat les festes de sa fira: “Pitonissa, no m’enredis”, d’en Lluís Coquard.
Ja s’ha iniciat el període de cobrament de la quota d’enguany, sense variació de preus.
L’agrupació de teatre Nova Terra, també et convida a l’Assemblea General de Socis, que tendrà lloc al Círculo Sollerense (es Centro), el divendres, 16 d’abril, a les 21’00 h. en primera convocatòria i a les 21’30 h. en segona, amb el següent ordre del dia:
1) Lectura de l’Acta de l’Assemblea Anterior.
2) Pressuposts any 2010.
3) Resum d’activitats any 2009.
4) Activitats any 2010.
5) Capítol de socis.
6) Pàgina web.
7) 2on premi Nova Terra.
8) Precs i suggeriments.

En acabar, el grup us convidarà a una consumició (beure) al bar del mateix local.